www.sgala.ru

Посвящение

09.01.2017
Опубликовано 

Leo Kunnas Viiv pikas sojas

СКАЧАТЬ

aasta TOP 100 55. Raamat koosneb kolmest osast. Need kajastavad autori puhtisiklikku kasitust analuusitavast probleemist. Soda peab ise raakima enda eest. Kaesolev raamat on esimene pohjalik ulevaade Eesti sodurite argipaevast Iraagis. tankibrigaadi vastutusala kaardi! Raamatus pole grammigi ilukirjanduslikku fantaasiat, seetottu ei pretendeeri see ka mingile kirjanduslikule vaartusele. Ta on varem avaldanud ka romaani «Sodurjumala teener». Koik selles raamatus kirjeldatud sundmused on reaalselt aset leidnud ning koik osalised kannavad oma oigeid nimesid. Leo Kunnas (s. EKLi 2006. 1967) on Kaitsejoudude Peastaabi operatiivosakonna ulema asetaitja, kes teenis enam kui kolm kuud Iraagis. Olen tahtlikult viivitanud selle raamatu avaldamisega ligi aasta, et riigisaladusega seonduvad seigad jouaksid aeguda, kaotada oma tahtsuse ning muutuda sojaajalooks. Samuti olen lisanud raamatusse moned fotod ja 3. Teiseks isiklikud tahelepanekud ja muljed operatsioonidest, ulemate kontrollkaikudest ning iraaklaste eluolust Ning lopuks kokkuvotted ja analuusid mingite sundmuste voi faktide mojust soja kaigule voi ka Eesti kaitsevaele. Iraagi soda. Kursiivis on esitatud paeva sundmuste kokkuvotted, mis on koostatud diviisi ja brigaadi paevakokkuvotete pohjal, mis oma avaldamishetkel olid salajased? koht . See on vaid katse naidata soda sellisena nagu see on kaadriohvitseri ja osaleja pilgu labi?

Эдуард Лимонов Книга мертвых - 3: Кладбища

Janat Augustine Sorptional behaviour of metals in mangrove ecosystem

Ожич, Елена Мой папа - мальчик

Обновлено: 09.01.2017 в 22:34

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Asteroid Theme - Шаблоны сайтов - Форум WordPress